експлозивен

експлозивен
прил. - избухлив, възпламенителен, взривен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • амонит — (скр од амониумнитрат) вид експлозивен материјал, се состои од амониумшалитра, тротил, ксилил и динитронафталин …   Macedonian dictionary

  • бризантен — (фр. brisant) вој. експлозивен, разорен, уништувачки …   Macedonian dictionary

  • диорексин — (грч. diorysso поткопа/поткопува) експлозивен прав што се добива со мешање на пикринска киселина, дрвен јаглен, струганици, шалитра и сулфур хераклин …   Macedonian dictionary

  • думдум — пушчен експлозивен куршум кој поради својот тап врв задава опасни рани (наречен по англискиот логор Дум дум кај Калкута, каде што бил направен првпат) …   Macedonian dictionary

  • еруптивен — (лат. eruptivus) 1. геол. што потекнува од ерупција, вулкански 2. фиг. избувлив, раздразлив, експлозивен, што пламнува лесно …   Macedonian dictionary

  • оклузив — (лат. occlusivus) линг. затворен, преграден или експлозивен глас при чиј изговор воздушната струја наидува на пречка што ја запира целосно, така што не може да го продолжи патот додека не се отстрани пречката …   Macedonian dictionary

  • избухлив — прил. възпламенителен, експлозивен прил. несдържан, нервен, сприхав, гневлив, раздразнителен, възбудителен, буен, необуздан, невъздържан, сръдлив, капризен, свадлив, кибритлия, лют прил. злъчен, заядлив прил. пламенен, страстен, ревностен прил.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”